Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 37 punktu bei atsižvelgdama į Jonavos kūno kultūros ir sporto centro direktoriaus 2016 m. birželio 14 d. raštą Nr. S-167 „Dėl teikiamų paslaugų įkainių patvirtinimo“, Jonavos rajono savivaldybės taryba nusprendžia:

1. Nustatyti Jonavos kūno kultūros ir sporto centro teikiamų paslaugų kainas Jonavos sporto arenoje, esančioje Žeimių g. 17:
1.1. arenos nuoma nekomerciniam renginiui – 1000,00 Eur/para;
1.2. arenos nuoma komerciniam renginiui – 1000,00 Eur/para ir 1,00 Eur nuo parduoto bilieto;
1.3. arenos nuoma ne komerciniam renginiui – 100,00 Eur/val.;
1.4. arenos nuoma komerciniam renginiui – 100,00 Eur/val. ir 1,00 Eur nuo parduoto bilieto;
1.5. ½ arenos I ir II aukštų nuoma nekomerciniam renginiui – 700,00 Eur/para;
1.6. ½ arenos I ir II aukštų nuoma komerciniam renginiui – 700,00 Eur/para ir 1,00 Eur nuo bilieto;
1.7. ½ arenos I aukšto nuoma nekomerciniam renginiui – 500,00 Eur/para;
1.8. ½ arenos I aukšto nuoma komerciniam renginiui – 500,00 Eur/para ir 1,00 Eur nuo bilieto;
1.9. pagrindinės sporto salės su 2 persirengimo rūbinėmis nuoma – 50,00 Eur/val.;
1.10. papildomos persirengimo rūbinės nuoma renginiui – 15,00 Eur;
1.11. mažosios rūbinės nuoma renginiui – 10,00 Eur;
1.12. užsiėmimas su grupės vadovu treniruoklių salėje – 1,00 Eur/val.;
1.13. reklaminių plotų nuoma – 10,00 Eur/m2/mėn.;
1.14. pastatomos reklamos nuoma renginiui – 5,00 Eur/m2;
1.15. bilietų kasų patalpų nuoma – 5,00 Eur/m2/mėn.;
1.16. konferencijų salės nuoma – 20,00 Eur/val.;
1.17. VIP patalpų nuoma – 60,00 Eur/val.;
1.18. saunos su sūkurine vonia nuoma – 30,00 Eur/val.;
2. Leisti laikinai neatlygintinai naudotis (organizuoti renginius ir treniruotes) Jonavos sporto arenos patalpomis:
2.1. Jonavos rajono savivaldybės biudžetinėms įstaigoms ir Jonavos rajone registruotiems sporto klubams, organizuojantiems masinius viešuosius nekomercinius sporto, švietimo, kultūros ir (ar) socialinius renginius;
2.2. Jonavos rajono savivaldybės biudžetinėms įstaigoms ir Jonavos rajone registruotiems sporto klubams, organizuojantiems komercinius renginius, taikant 1,00 Eur nuo parduoto bilieto mokestį.
3. Išskirtinių renginių (Lietuvos nacionalinių rinktinių varžybų, nacionalinių federacijų organizuojamų tarptautinių renginių, tarptautinių meno ir kultūros festivalių) organizatoriams taikyti iki 50 proc. nuolaidą arenos nuomos kainai.

pdf