LANKYTOJŲ TEISĖS IR PAREIGOS:

Lankytojai turi teisę patekti į Areną tik leidus administracijai. Į mokamus renginius lankytojai patenka pateikę bilietus, akreditacijos kortelę arba kitus dokumentus, suteikiančius teisę įeiti;

Lankytojai gali būti patikrinti apsaugos darbuotojų, jų prašymu turi pateikti apžiūrai turimus daiktus;

Arenos lankytojai salėje ir tribūnose turi teisę užimti tik tas vietas, kurios yra nurodytos jų turimuose bilietuose arba kituose dokumentuose, suteikiančiuose teisę patekti į renginį;

Patekę į areną lankytojai viršutinius rūbus privalo palikti arenos rūbinėje;

Į ARENĄ NEĮLEIDŽIAMI ASMENYS:

Kurie kelią grėsmę saugumui;

Atsisakantys apsaugos patikrinimo;

Apsvaigę nuo alkoholinių gėrimų ir/ar psichotropinių ar narkotinių medžiagų;

Kurie renginių organizatorių yra paskelbti kaip nepageidaujami;

Įvykdę ar įtariami įvykdę viešosios tvarkos pažeidimus, bausti už chuliganišką elgesį ar įvykdę/įtariami bet kokiuose nusikaltimuose, įvykdytuose Jonavos sporto arenoje.

ARENOS LANKYTOJAMS DRAUDŽIAMA:

Patekti į mokamus renginius be bilietų arba kitų dokumentų, suteikiančių teisę patekti į renginį, jeigu nėra numatyta kita įėjimo į renginį tvarka;

Įsinešti į Areną įvairius skysčius, alkoholinius gėrimus, gaiviuosius gėrimus, maisto produktus, nuodingas ir psichotropines medžiagas, ginklus, aštrius daiktus, sprogstamąsias medžiagas, fotoaparatus, filmavimo kameras, gyvūnus, kitokius daiktus, kuriuos įsinešti draudžia renginio organizatorius arba administracija bei kurie gali kelti pavojų aplinkiniams;

Mėtyti įvairius daiktus į tribūnas, salę, žaidimo aikštelę bei kitokiais būdais trikdyti normalią renginio eigą ar pavojingai elgtis, sukeliant grėsmę sau ir kitiems arenos lankytojams;

Be administracijos leidimo patekti ant scenos, lankytis atlikėjų, sportininkų persirengimo kambariuose, užkulisių zonoje, renginių organizatoriaus darbo vietose, tarnybinėse patalpose;

Šauksmais, žodžiais ir/ar kitokiais veiksmais žeminti renginio dalyvių, žiūrovų orumą bei ignoruoti elgesio viešose vietose normas;

Be administracijos ar kitų asmenų, atsakingų už viešąją tvarką, leidimo įvažiuoti automobiliais ar kitu transportu į Arenos tarnybinę stovėjimo aikštelę;

Gadinti ir laužyti Arenos įrangą ir inventorių.

Rūkyti Arenos patalpose. Arenos administracija turi teisę paskirti 50 eurų dydžio baudą už rūkymą Arenos patalpose. Specialios vietos rūkymui pažymėtos lauke, Arenos teritorijoje.

BENDRA INFORMACIJA LANKYTOJAMS

Saugumo sumetimais Arenoje yra įrengta vaizdo stebėjimo sistema, fiksuojanti lankytojus bei jų veiksmus;

Bilietą ar kitą dokumentą, suteikiantį teisę patekti į Areną, lankytojas privalo saugoti iki renginio pabaigos;

Perduodami saugojimui drabužius į rūbines, lankytojai turi gauti rūbinės numerėlį;

Ant vienos rūbinės pakabos yra kabinamas tik vienas lankytojo viršutinis drabužis;

Pametęs rūbinės numerėlį, lankytojas apie tai privalo nedelsdamas informuoti rūbinės personalą. Lankytojui, pranešusiam apie rūbinės numerėlio pametimą ar dingimą, saugojimui į rūbinę perduoti drabužiai grąžinami tik visiems kitiems lankytojams išėjus iš Arenos;

Už pamestą rūbinės numerėlį lankytojas sumoka visą jo kainą;

Rankinės, lagaminai, kepurės, skrybėlės ir kiti panašaus pobūdžio daiktai į rūbines saugoti nepriimami;

Arenos administracija turi teisę konfiskuoti leidimus ir kitus dokumentus, suteikiančius teisę patekti į Areną, perduotus arba parduotus kitiems asmenims, neturintiems teisės jais naudotis;

Lankytojams nesilaikant šių taisyklių, Arenos administracija pasilieka teisę pašalinti lankytojus iš Arenos. Iš Arenos pašalintam lankytojui pinigai už įsigytus bilietus, jei renginys yra mokamas, negrąžinami;

Kiekvienas lankytojas, patekęs į Areną, automatiškai patvirtina, kad yra susipažinęs su Arenos elgesio taisyklėmis ir įsipareigoja jų besąlygiškai laikytis.

Asmenys, nesilaikantys šių taisyklių, į Areną neįleidžiami arba šalinami iš Arenos be atskiro įspėjimo.

Už viešosios tvarkos ir arenos taisyklių pažeidimus baudžiama įstatymų nustatyta tvarka.

pdf