VIP ložės nr. 5 nuoma Jonavos sporto arenoje

Jonavos kūno kultūros ir sporto centras išnuomoja VIP ložę Jonavos sporto arenoje, adresu Žeimių g. 17, Jonava, kurios plotas yra 25,59 kv. m. Patalpai priklauso 24 sėdimos vietos tribūnoje. Patalpa skirta pramoginei ir poilsio organizavimo veiklai vykdyti, paskirties keitimas negalimas.

Pradinis objekto nuompinigių dydis – 1000 EUR per metus. Nuomos terminas – 12 mėnesių. Sutarties pratęsimas negalimas.

Pradinis įnašas – 100 EUR už objektą dėl kurio nuomos dalyvaujama konkurse. Pradinis įnašas turi būti pervestas į Jonavos kūno kultūros ir sporto centro sąskaitą Nr. LT594010043900050190 DNB banko Jonavos skyriuje ne vėliau kaip iki 2017 m. rugsėjo 21 d.

Konkurso dalyviai Jonavos kūno kultūros ir sporto centro administracijai, esančiai Žeimių g. 17, Jonavoje, ne vėliau kaip iki 2017 m. rugsėjo 21 d. 10:00 val. pateikia užklijuotą voką, ant kurio turi būti užrašyta: konkurso dalyvio pavadinimas, adresas, nuoroda „VIP ložės Nr. 5 Jonavos sporto arenoje nuomos konkursui“. Kartu su voku pateikiami finansų įstaigos išduoti dokumentai, patvirtinantys, kad pradinis įnašas sumokėtas.

Voke turi būti pateikta:

  1. Nustatytos formos paraiška;
  2. Dalyvio juridinio asmens registravimo pažymėjimas, vadovo skyrimą patvirtinantys dokumentai arba juridinių asmenų registro išrašas. Dokumentų kopijos turi būti patvirtintos teisės aktų nustatyta tvarka arba vadovo parašu ir juridinio asmens antspaudu, jei juridinis asmuo antspaudą privalo turėti.
  3. Nustatyta tvarka patvirtintas įgaliojimas, jei konkurso dalyviui konkurse atstovauja įgaliotas asmuo.

Už dalyvių registravimą atsakingas asmuo – renginių vadybininkas Evaldas Utyra, tel. 8699 46706, el. p. evaldas.utyra@jonavosarena.lt

KONKURSO SĄLYGOS

KONKURSO DALYVIO PARAIŠKA

LOŽIŲ NAUDOJIMOSI TAISYKLĖS

NUOMOJAMA VIP LOŽĖ – BRĖŽINYS